08.2242.1420

Fax (08) 38 170 085

Công ty TNHH Huệ Nguyên

B4/15A Quốc Lộ 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh,Tp HCM

7h30- 17h30

Thứ 2 - Thứ 7
  • Liên Hệ

CÔNG TY TNHH HUỆ NGUYÊN
 
Địa chỉ: B4/15A Quốc Lộ 1, Xã Tân KIên, Huyện Bình Chánh,Tp HCM
 
Điện thoại: (08) 22.111.280 - 22.241.420 - 22.459.474 - 38.172.309
 
Hotline: 0913.157.340   -   Fax: (08) 38 170 085   -   Email: info@huyenguyen.vn