08.2242.1420

Fax (08) 38 170 085

Công ty TNHH Huệ Nguyên

B4/15A Quốc Lộ 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh,Tp HCM

7h30- 17h30

Thứ 2 - Thứ 7

Tay biên S195 (D12)

Liên hệ : 0913.1573403 Sản phẩm khác